About Me

Kristina Ivković

mag. hist. art., konzervator-restaurator

Kristina Ivković, rođena je u Zadru 2.5.1990. godine. Godine 2009. završila je klasičnu gimnaziju Ivana Pavla II. u Zadru. Godine 2015. završila je jednopredmetni diplomski sveučilišni studij Povijesti umjetnosti: konzervatorski i muzejsko galerijski smjer na Sveučilištu u Zadru. U sklopu diplomskog studija odrađivala je praksu u Muzeju antičkog stakla, Međunarodnom centru za podvodnu arheologiju u Zadru, Restauratorskom zavodu u Zadru i Zavodu za zaštitu spomenika kulture u Zadru. Na završnoj godini studija primala je stipendiju koja se dodjeljivala izvrsnim redovitim studentima sveučilišnih i stručnih studija Sveučilišta u Zadru. Sudjelovala je u ERASMUS programu kao asistent u nastavi na engleskom jeziku predavajući likovnu kulturu i kulturnu baštinu Hrvatske u instituciji IES Cabrera Pinto u gradu San Cristobal de la Laguna, Tenerife (Kanarski Otoci) u razdoblju od tri mjeseca 2014. godine.

Od prosinca 2015. do prosinca 2017. godine sudjeluje u stručnom osposobljavanju kao konzervator-restaurator u Međunarodnom centru za podvodnu arheologiju. Tijekom stručnog osposobljavanja, odradila je stručno usavršavanje u inozemstvu u A-Corros Expertise, 17 Chemin des moines, 132000 Arles, Francuska (Konzervatorsko restauratorski radovi na brončanoj skulpturi alegoriji slobode u Salon de Provence i konzervatorsko-restauratorski radovi na željeznim topovima s brodoloma „La Giraffe“ u Arlesu.). Potom je od prosinca 2017. do svibnja 2019. radila kao vanjski stručni suradnik za Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru. U studenom 2018. godine položila je stručni ispit za temeljno stručno zvanje u konzervatorsko-restauratorskoj djelatnosti – konzervator-restaurator za užu specijalnost arheološki materijal u Ministarstvu kulture RH.

Surađivala je kao vanjski konzervator-restaurator sa Sveučilištem u Zadru, Arheološkim muzejom grada Šibenika, Arheološkim muzejom Narona, Zadrugom ARHEO KO-OP. Od svibnja 2019. do studenog 2019. radila je kao konzervator – restaurator (ugovor na određeno vrijeme) u Međunarodnom centru za podvodnu arheologiju u Zadru. Potom je u prosincu 2019. godine otvorila ArsMetallum, obrt za konzervaciju i restauraciju. Teži stalnom usavršavanju i kontinuirano nadograđuje svoje znanje o struci.

Prema Pravilniku Ministarstva kulture o uvjetima za dobivanje dopuštenja za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, stečeno stručno zvanje izjednačeno je s licencom odnosno odobrenjem za rad (člank 5.).