O projektu

Naša škola ove godine po prvi puta samostalno sudjeluje u Erasmus+ projektu pod nazivom gameING, koji će našim učenicima pružiti mogućnost usvajanja znanja i tehnologija iz područja razvoja i dizajna video igara.Erasmus + je vodeći program EU za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport za razdoblje od 2014. – 2020., a ciljevi su mu poboljšanje vještina i zapošljivosti te modernizacija obrazovanja, osposobljavanja i zapošljavanja mladih.

Zahvaljujući programu Erasmus+ više od 4 milijuna Europljana ima priliku studirati, osposobljavati se, prikupljati radno iskustvo i volontirati u inozemstvu. Cilj ovoga projekta mobilnosti je našim učenicima omogućiti unaprjeđenje stručnih i poduzetničkih vještina i kompetencija na području profesionalnog razvoja u okviru grafičke i audiovizualnih tehnologija.

Ciljevi projekta

Cilj projekta GameINg je unaprijediti i poboljšati kompetencije i vještine ciljane skupine učenika koje imaju široku primjenu, između ostalog i u industriji razvoja video igara, a u skladu s potrebama tržišta rada. Ovim projektom, učenici će unaprijediti vještine i kompetencije stečene dosadašnjim formalnim obrazovanjem te usvojiti nove vještine upotrebom inovativnih tehnologija tijekom obavljanja stručne prakse u EU

Trajanje projekta

Projekt je započeo prijavama u studenom 2018. godine, prihvaćanjem projekta i njegovom realizacijom. Pripremni sadržaji i edukacije održane su u prosincu 2019. i siječnju 2010. a odvijanje mobilnosti biti će od 07.03. - 05.04.2020.

Ishodi mobilnosti

Vještine i kompetencije koje će učenici razviti u sklopu programa GameINg: Primijeniti usvojena znanja na konkretne aktivnosti planiranog programa u realnom radnom okruženju, razviti radne navike, poduzetnički duh i osjećaj profesionalne odgovornosti, izgraditi samopouzdanje te poticati osobni razvoj sudionika, poboljšati jezične kompetencije sudionika