GameINg image

Erasmus+ GameINg

Projektom GameINg naša škola po prvi puta samostalno sudjeluje u pisanju i provedbi Erasmus+ projekta, koji će našim učenicima pružiti mogućnost usvajanja znanja i tehnologija iz područja razvoja i dizajna video igara. Erasmus+ je vodeći program EU za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport za razdoblje od 2014. – 2020., a ciljevi su mu poboljšanje vještina i zapošljivosti te modernizacija obrazovanja, osposobljavanja i zapošljavanja mladih.

Zahvaljujući programu Erasmus+ više od 4 milijuna Europljana ima priliku studirati, osposobljavati se, prikupljati radno iskustvo i volontirati u inozemstvu. Cilj ovoga projekta mobilnosti je našim učenicima omogućiti unaprjeđenje stručnih i poduzetničkih vještina i kompetencija na području profesionalnog razvoja u okviru grafičke i audiovizualnih tehnologija.

gameINg logo

Ciljevi projekta

Cilj projekta GameINg je unaprijediti i poboljšati kompetencije i vještine ciljane skupine učenika koje imaju široku primjenu, između ostalog i u industriji razvoja video igara, a u skladu s potrebama tržišta rada. Ovim projektom, učenici će unaprijediti vještine i kompetencije stečene dosadašnjim formalnim obrazovanjem te usvojiti nove vještine upotrebom inovativnih tehnologija tijekom obavljanja stručne prakse u EU.

Trajanje projekta

Projekt je započeo izradom projektne prijeve u studenom i prosincu 2018. godine, prihvaćanjem projekta i njegovom realizacijom. Pripremni sadržaji i edukacije održane su u prosincu 2019. i siječnju 2020. a odvijanje mobilnosti je bilo planirano od 07.03. – 05.04.2020. Nakon nekoliko odgoda odlazak na mobilnost u španjolsku Sevillu se ostvario tek u ožujku 2022. godine, a ukupno trajanje projekta je produljeno na ukupno 36 mjeseci.

Ishodi projekta

Vještine i kompetencije koje će učenici razviti u sklopu programa GameINg: Primijeniti usvojena znanja na konkretne aktivnosti planiranog programa u realnom radnom okruženju, razviti radne navike, poduzetnički duh i osjećaj profesionalne odgovornosti, izgraditi samopouzdanje te poticati osobni razvoj sudionika, poboljšati jezične kompetencije sudionika

GameINg footer